HİZMETLERİMİZ

İHRACAT İŞLEMLERİ

Kara, hava ve deniz gümrüklerinde dökme eşya da dâhil olmak üzere bedelli ve bedelsiz (ticari vasfı olmayan) kati, geçici ve ATA karneli ihracat ile ikinci gümrük yoluyla ihracat ve hariçte işleme işlemlerini en kısa sürede yerine getirmek.

 

İTHALAT İŞLEMLERİ

Kara, hava ve deniz gümrüklerinde dökme eşya ve dökme tarım ürünü de dâhil olmak üzere bedelli ve bedelsiz (ticari vasfı olmayan) kati, geçici ve ATA karneli ithalat ile tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule göre ve dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalat işlemlerini en kısa sürede yerine getirmek.


Bu işlere ilaveten özet beyan açmak, transit işlemlerini yapmak, antrepo beyannamesi vermek, antrepoda eşya devri yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak izin ve belgeleri, proje, fizibilite v.b. müracaat dosyalarını hazırlamak, takip ve sonuçlandırmak da hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.